M borde stå upp för den politik de bedrivit!

Marie Östh Karlsson och Aylin Fazelian skriver en slutreplik till Moderaterna i Mölndals-Posten gällande migrationspolitiken.

Istället för att på ett sakligt sätt bemöta sakförhållandena väljer moderaterna att använda sin replik för att sprida en felaktig bild av politiken och dessutom kalla oss socialdemokrater för lögnare. I tider när falska nyheter och populism växer tror vi att det är nödvändigt att tänka på hur man uttrycker sig och vad man anklagar sina meningsmotståndare för. Rimligen bör detta även gälla moderaterna i Mölndal.
Det är en sak att ni attackerar Socialdemokraternas politik. Det är naturligt och er uppgift som opposition att göra, men det blev anmärkningsvärt när ni i er replik inte var beredda att stå upp för den politik ni faktiskt bedrivit. Ni skriver att era skattesänkningar främst riktades åt låg- och medelinkomsttagare. Hur kommer det sig då att den 1 % rikaste delen av Sveriges befolkning fick lika mycket i sänkt skatt som 25 % av de fattigaste tillsammans under er tid i regeringsställning? Skillnaderna i hur vi ser på fördelningspolitik och välfärdens finansiering blir i detta fall ovanligt tydlig.

Detsamma gäller den så aktuella frågan om vinster i välfärden. Ni moderater försvarar en politik som möjliggör obegränsade vinstuttag ur välfärden som blivit resultatet av er privatiseringspolitik. Ni pratar om valfrihet. Men det är en väldigt stor skillnad på valfriheten som ges de med välfyllda plånböcker, en fast anställning och en trygg bostadssituation och den valfrihet som ges de människor som behöver vända på varje krona. En verklig valfrihet får vi inte via privatiseringar av välfärden. Den får vi genom att investera i varandra och satsa på att bygga det starka samhället.

Avslutningsvis kan vi konstatera att ert intresse för vårt partis ställningstaganden i migrationspolitiken är ganska intressant. Ni är inte intresserade av de förslag som ligger på bordet och som är presenterade i utspel och på partikongresser. Ni väljer istället att gräva i hur argumenten och tongångarna gick internt i det socialdemokratiska partiet innan vår migrationspolitik presenterades. Socialdemokraterna är en medlemsorganisation. I en medlemsorganisation är det just medlemmarna som ges möjlighet att tycka till om och förändra partiets ställningstaganden i diverse frågor. Moderaterna har inte makten att förändra vår politik, ni har makt att förändra er politik och i höst är det folket som har möjlighet att tycka till om hur landet ska styras.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
Aylin Fazelian (S), riksdagskandidat

facebook Twitter Email