Marie Östh Karlsson (S) slutar som kommunalråd

Allt har sin tid

Jag väljer nu att sluta som kommunalråd i samband med att den nya Kommunstyrelsen väljs den 24 oktober. Det har varit en fantastisk rolig tid. Jag har varit kommunalråd i 12 år och under de senaste fyra åren som Kommunstyrelsens ordförande i Mölndal. Det har varit ett stimulerande och roligt uppdrag, men också en utmaning.

Jag vill nu ge plats för andra krafter att ta över. Jag är 55 år och känner att jag vill prova på ytterligare saker i mitt yrkesverksamma liv. Vad det blir får jag återkomma till.

 Jag startade min politiska karriär i början av 2000-talet efter att ha jobbat fackligt för Kommunal. Innan dess jobbade jag på förskola och inom barnsjukvården. Jag vet hur viktig politiken är för den offentliga sektorn och jag hoppas att min efterträdare kommer att känna detsamma.

Jag har fått möjlighet att träffa många trevliga, roliga och kompetenta människor under min tid som politiker. Dessa vill jag tacka för det fantastiska arbete som utförs, ni gör ett makalöst fint jobb och ser till att förverkliga de politiska besluten.

Jag vill också tacka mina politikerkollegor i Mölndal, inte minst de kommunalråd jag haft förmånen att få jobba tillsammans med, men också alla andra fritidspolitiker. Ni fullgör ert uppdrag med den äran.

Slutligen vill jag rikta ett speciellt tack till medlemmarna inom Socialdemokraterna som gett mig det fina förtroende under dessa år. Tack!

Jag avgår som kommunalråd i samband med att den nya Kommunstyrelsen väljs den 24 oktober. Jag kommer att sitta kvar som ledamot i Kommunfullmäktige tillsvidare men jag kommer att lämna mina övriga politiska förtroendeuppdrag i den takt de löper ut.

Tack alla för en fantastisk tid, nu väntar nya utmaningar på mig.

Marie Östh Karlsson (S)

Avgående ordförande Kommunstyrelsen Mölndal

facebook Twitter Email