Karin Vedlin

Mölndalsbor blir film och hamnar på kartan!

Karin Vedlin (S), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden är glad att man lyckats få fram pengar för att sätta mölndalsborna på kartan i ett integrationsprojekt.

Under 2016 startade Kultur- och Fritidsnämnden arbetet med att forma ”Mölndals Ungdomsredaktion”. 2017 kommer redaktionen ha utbildat 12 ungdomar i åldern 17-23 år. Ungdomsredaktion har i uppdrag att spegla Mölndal och Sverige med nya ögon.

Små korta filmer kommer spelas in där mölndalsbor berättar om sina favoritplatser i Mölndal. 2017 börjar man filma dessa berättelser och därefter börjar framtagandet av en karta över staden där man kan klicka sig vidare till dessa korta filmer. 

Kartan ska få människor från olika delar av samhället att se varandra genom att synliggöra och förenkla interaktionen mellan stadens olika platser. Fokus ligger på att involvera och engagera medborgarna i skapandet av bilden av staden. 

Berättelser som de som är nya i vår stad får ta del av när de flyttar hit. 
Kartan ska väcka nyfikenhet, upptäckarlust och bidra till en bred bild av Mölndal.

Kultur- och Fritidsnämnden har med hjälp av statliga pengar startat upp verksamheten. Syftet är att föra nya och gamla mölndalsbor närmre varandra, förbättra integrationen och bidra till en känsla av nyfikenhet och gemenskap kopplat till staden. 

Att på ett kreativt sätt få uttrycka sig i både dans och musik är både skapande och läkande. För de ungdomar som känner oro för sig själv, sin familj och framtiden behövs någonstans att finna gemenskap och värme menar Karin Vedlin, hon säger också att i den här verksamheten jobbar man inkluderande med alla ungdomar vare sig man är utsatt eller inte. 

Man kommer inleda ett samarbete med SVT/UR. Kreativt stöd och utbildning sker i samarbete med Göthenburgo, en ideell förening med syfte att föra människor närmare varandra. 
Ny i Mölndal/Sverige, HBTQ och Berättelsen om Mölndal är de teman som man startar med.  

– Alla skall ha en chans till ett gott liv och kunna känna trygghet i samhället. Mölndals nyanlända och etablerade ungdomar behöver forum där de kan lära känna varandra och kunna bygga relationer, säger Karin Vedlin (S), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden. Socialdemokratisk politik kan egentligen inte uttryckas bättre än så, avslutar Karin Vedlin.

facebook Twitter Email