Mölndalsbostäder medverkar till att utveckla Mölndals Innerstad!

Sven-Ove Johansson (S), ordförande i Mölndalsbostäder AB anser att bolaget verkligen bidrar till att göra den ”nya” Mölndals Innerstad till en attraktivare plats.

Mölndal genomgår en stor förändring som omvandlar centrala Mölndal till en levande och attraktiv stad med ett stort utbud av handel och mötesplatser.

I innerstaden skapas urbana stråk med elegant utformad stadsidyll både för delikatessaffärer och restauranger, men även mysiga småskaliga butiker att besöka och handla i.

I kvarteret Hajen som ägs av Mölndalsbostäder byggs det bostäder av två olika typer. De tre ljusa lamellhusen i fem våningar ligger placerade ovanpå en verksamhetsdel. Höghusdelen med det nya stadsbiblioteket i två plan längst ner har 16 våningar.

Hela Hajen innehåller 198 lägenheter varav de sista 50 har inflyttning i juni i år. I anslutning till nya biblioteket öppnar i augusti Steinbrenner & Nyberg ett nytt café. Andra stor hyresgäster i bottenplan är matvaruhuset Lidl och Capios nya vårdcentral.

– För mig är det en självklarhet att vi ska medverka till en attraktivare centrum, inte minst med tanke på att våra fastigheter är bland de mest centrala i den nya innerstaden, säger Sven-Ove Johansson (S), ordförande i Mölndalsbostäder. Ombyggnationen av Kv. Hajen visar ju på vilken kompetens vi har i bolaget, det blir en fantastiskt byggnad för bostäder och verksamheter när den är klar, avslutar Sven-Ove.

facebook Twitter Email