Pernilla Övermark, ordförande

Mötesplats i Balltorp utvecklas

I förra veckan möttes företrädare för Majoritet Mölndal i Kultur- och Fritidsnämnden och boende i Balltorp för att diskutera hur man kan utveckla en mötesplats i Balltorp.

Trots att det är mörka rubriker i tidningen om nedläggning av Balltorps bibliotek så finns det en stor optimism bland Brukarrådet och de boende i området om att kunna vara med och skapa något nytt. När politiker från Majoritet Mölndal mötte Brukarrådet fanns det många ideér, och tonen i mötet var både positiv och förstående.

Brukarrådet ser idén med mötesplats som något man gör tillsammans och ska vara tillgängligt för alla. Kraften av människorna som bor där i samverkan med flera olika aktörer. Man upplever att det är rätt område att satsa på. Här finns människor som är villiga att vara med och skapa sammanhang och trygghet.

Förslag på aktiviteter är bl a ett café. Eventuellt kan det samköras med någon form av daglig verksamhet med vård och omsorgsförvaltningen. Temakvällar och verksamhet som liknar den mötesplatsen har idag kunde rymmas i detta.

Detta är frågor som nu Majoritet Mölndal tar med sig tillbaka och ger Kultur- och Fritidsförvaltningen i uppdrag att jobba vidare med.

Brukarrådet var glada att vi tagit initiativet till detta. Det kändes enligt dem bra att det trista utgångsläget med nedläggning av biblioteket vänds till något positivt för ett ”bättre nu och en bättre framtid”. Vi kommer att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med frågan, säger Pernilla Övermark (S), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden.

facebook Twitter Email