Nominering och planering, nu på lördag!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Mölndals arbetarekommun planeringsdag tillika nomineringsmöte gällande region och riksdagskandidater.

Under planeringsdagen kommer vi att planera valrörelse samt övrig verksamhet för 2018. Valledningen finns på plats och kommer att informera om redan planerade aktiviteter.

Lördag den 11 november, Folkets Hus Mölndal, lokal Viran kl. 10.00 – 13.00

Observera också övriga nomineringsstopp!
26 november 2017. Nomineringar och motioner till Distriktskongressen.
31 januari 2018. Nomineringar till Kommunfullmäktigekandidater.

Hjärtligt välkomna!

facebook Twitter Email