Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige

I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Men pandemin har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen.

De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smiddspridning. För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas. De högerkonservativa vill se privatiseringar och att var och en betalar för sig. Vi vill istället att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Nu gör vi en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna. För Mölndal innebär det 20,7 miljoner kronor till äldreomsorgen redan 2021. Det syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid. Under pandemin har sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid och planerad vård har behövts skjutas upp. Därför tillför vi nu fyra miljarder till regionerna för att hantera detta. Det motsvarar kostnaden för cirka 6000 sjuksköterskor under ett år.

För region Västra Götalandsregionen innebär det ett välkommet tillskott som är viktigt för att vårdköerna inte ska öka, och för att vi ska kunna hantera covid-19 relaterad vård. Därtill föreslås det generella statsbidraget till kommuner och regioner att öka med ytterligare tio miljarder kronor 2021.

För vår region innebär det 1,2 miljarder och för Mölndals kommun 46,9 miljoner kronor. Viktiga pengar som kan användas till vård, skola och omsorg. Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem. Vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. För att hela Sverige ska gå stärkt ur krisen krävs historiska satsningar inom välfärden, på sjukvården och äldreomsorgen. Det genomför vi nu.

Stefan Gustafsson (S)
Kommunalråd,

Pernilla Övermark (S)
Kommunalråd,

Tomas Angervik (S)
Regionpolitiker Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email