Ny stadshuspark i Mölndal måste också målsamordnas!

En heldag med temat målsamordning för chefer och politiker i Mölndals stad gav svar på var vi befinner oss på den gemensamma resan mot Mölndals stads vision 2022.

Målsamordning är viktigt för att staden ska uppfylla de politiska mål och visioner som fullmäktige antagit. Det handlar om att öka förståelsen för pågående gränsöverskridande samarbeten i målarbetet. Både mellan förvaltningar, men också med andra myndigheter. Det handlar också om att öka kunskapen om vissa omvärldsförhållanden.

När den nya Majoritet Mölndal tog över efter valet 2014 har arbetet med att strukturera upp stadens målarbete varit i fokus. Från att tidigare jobbat med stark ekonomisk styrning så har vi i den nya majoriteten nu gått till stark målstyrning. Om man jobbar i en politisk organisation och ska få genomslag för de politiska ideer och ambitioner som finns så är det nödvändigt att ställa om från ekonomisk styrning till målstyrning.

Den här dagen inleddes av stadsdirektör som fokuserade på våra förutsättningar att nå visionen givet omvärldens förändringar och organisationens inre arbete och processer. Att samla både politiker och chefer för den här typen av diskussioner är inte minst viktig med tanke på alla de processer som nu har startat i staden efter 2014.o

En av förvaltningscheferna i Mölndals stad, uttryckte det såhär. När hon började i Mölndal stad för fyra år sedan så fick hon ofta höra att ”Mölndal går sist”, vi tar det försiktigt. Det hör hon inte längre. Det är en betydligt mer offensiv kommun idag och skälet till det är tydligare målstyrning.

Arbete med att utveckla medborgardialog, nytt badhus, nytt bibliotek, ny stadshuspark, flera tusen nya lägenheter med mera kräver samordning och tydlig målstyrning för att man ska lyckas nå de enskilt uppsatta mål som finns för varje enskild process, och för att varje enskild process gemensamt ska bidra till att uppfylla Mölndals vision 2022!

– Om vi som politiker ska kunna genomföra våra ideer så måste det finnas en gemensam syn och en kunskap om vad som måste göras för att det ska förverkligas, säger Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Med målstyrning påverkar vi framtiden, med enbart ekonomisk styrning blir vi ett offer för den. Det gäller att sitta vid ratten och inte i baksätet, avslutar Marie.

facebook Twitter Email