Offentlig välfärd i offentlig regi i Mölndal!

Det finns stora utmaningar inom välfärden med otrygga anställningar och vinstjakt.

För att kunna klara de utmaningar så måste det investeras i välfärden. Det behövs fler händer i vården, heltid ska vara en rättighet, barngrupperna inom förskola måste minskas, arbetsmiljön måste bli bättre.

Då är skattesänkningar inte rätt väg att gå. Vi behöver snarare öka resurserna till välfärden för att möta utmaningarna.

Det är viktigt att det vi betalar i skatt går tillbaka till oss i form av bra skola, bra vård och bra omsorg. Det är så vi bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Med Kommunals räknesnurra som du hittar under valfardsvalet.se kan du se vad de olika partiernas förslag på nationell nivå skulle ge för effekt i Mölndal om de blir verklighet.

I Mölndal vill vi se till att den offentliga verksamheten drivs i kommunal regi, vi vill inte att några skattepengar går till vinster i välfärdsföretag. Skatt ska gå direkt tillbaka till medborgarna och verksamheten, dom pengarna behöver inte ta omvägen genom några välfärdsföretag som ska skala av lite vinst till ägarna.

Den kommunala verksamheten är bra, vi har massor av välfärdsarbetare inom skolan, förskolan, äldreomsorgen, kultur & fritid som gör ett fantastiskt jobb. Dom behöver bättre förutsättningar, ett klart och tydligt ledarskap, ett tydligt uppdrag och tillräckligt med resurser för att kunna genomföra sina uppgifter.

Vi är beredda att föreslås en skattehöjning om de resurser vi har, och de resurser som vi får ifrån staten inte räcker för att genomföra detta.

Marie Östh Karlsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Mölndal

facebook Twitter Email