Ombud distriktskongress 2017

Distriktskongressen för vårt nya partidistrikte, Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt, äger rum i Trollhättan den 1 april 2017.

Följande ombud har valts för att representera Mölndals Arbetarekommun vid distriktskongressen och partidistriktets höstmöte 2017.

Marie Östh Karlsson
Pernilla övermark
Tomas Angervik
Stefan Gustafsson
Bernt Runberg
Elpida Georgitsi
Ove Dröscher
Rasha Riad Sanden
Lennart Wallensäter
Jonny Blomgren

ERSÄTTARE
Hasse Nygren
Kåre Widenqvist
Therese Aronius
Royne Borgvall
Magnus Ahlberg
Sarah Hallin
Marita Gustafsson
Harri Ikonen
Jan-Erik Lindström
Anna-Maria Sastamoinen

facebook Twitter Email