På förekommen anledning!

Solveig Hallin, fullmäktigeledamot och kandidat till ytterligare 4 år i fullmäktige skriver om hur viktigt det är att stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle och bekämpa nynazister och fascister.

Man bör vara rädd för de nynazister och fascister som försöker ta över gator och torg. De skrämmer människor till tystnad eller lydnad på olika sätt. Dels genom att hota och misshandla personer som står upp mot deras åsikter, och dels genom att skrämma andra mindre politiskt kunniga till att fascismens våld och hårdare tag behövs för att skydda medborgarna.

De har fel, jättefel! Vårt samhälle är tryggt och säkert för medborgarna. Brottsligheten minskar och de våldsbrott som begås sker fortfarande mest bland redan kriminella och inom utsatta grupper.

Vi skall inte acceptera något våld och därför måste vi arbeta förebyggande med värderingsgrund i skolan och med sociala insatser i utsatta områden samt en solidarisk fördelningspolitik som minskar klyftorna och konfilktytorna i samhället.

Tillsammans bygger vi ett bra land med gemenskap, jämlikhet och jämställdhet som grundpelare. Kärnan i vår demokratiska nation skall vara Alla människors lika värde!

Därför uppmanar jag Dig att rösta på Socialdemokraterna. Vi står upp för mänskliga rättigheter, demokrati , yttrandefrihet och inkludering.

Tillsammans kan vi stärka vårt samhälle.

Solveig Hallin

facebook Twitter Email