Patrik Karlsson lämnar två av sina uppdrag i VGR!

Patrik valdes in i Regionfullmäktige i samband med valet 2014. Efter valet valdes han till ersättare i Regionstyrelsen samt 2:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden. Det är dessa två uppdrag som han nu lämnar.

– ibland behöver man sätta ner fötterna för att skapa förändring! Man får ruska om det man rår på och byta fokus för att komma vidare. Jag lämnar mina uppdrag i Regionstyrelsen (RS) och Regionutvecklingsnämnden (RUN). För mig är det viktigt att se att politiskt arbete leder till förändring och utveckling. Jag har svårt att se det i RS i den omfattning jag önskar, och tillräckligt snabbt, för att jag ska kunna känna mig tillfreds. Jag hoppas att min efterträdare har större möjlighet till det. Jag kommer att behålla mitt uppdrag som ledamot i Regionfullmäktige, säger Patrik Karlsson.

Han säger också att vara politiskt aktiv är att driva på samhällsutvecklingen oavsett var man engagerar sig. Och att han kommer att fortsätta jobba för att Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i svensk politik i de övriga uppdrag han har, inte minst de uppdrag inom partiorganisationen han upplever de mest stimulerande och roliga som finns. Patrik är bland annat distriktsordförande för Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt samt ersättare i partistyrelsen. Han har även uppdrag inom SKL och arbetarekommunen

– Att utveckla organisationen, partiet, genom utbildning och stimulerande aktiviteter för att ge energi till en valrörelse tar tid och kraft. Det är ett arbete som jag nu vill prioritera.
Mitt beslut kommer också att ge mig andra, nya, möjligheter framöver. Vilka återkommer jag till så småningom, avslutar Patrik Karlsson

Läs även www.patrik.org

facebook Twitter Email