Patrik Karlsson (S): Kaj-Åke Larsson (PriM) har fel i sina påståenden i Mölndals-Posten.

Det har nu varit flera insändare i Mölndals-Posten av Kaj-Åke Larsson (PriM), Pensionärsrådet i Mölndal, som påstår att de politiska partierna i Mölndal inte vill lyssna till de äldre, eller låta de äldre få inflytande, så är det naturligtvis inte, Kaj-Åke Larsson gör också andra felaktiga påståenden i sina insändare. Här en en liten redogörelse från Patrik Karlsson (S) som är en av de som debatterat med Kaj-Åke Larsson i Mölndals-Posten.

Kaj-Åke Larsson (PriM) är upprörd över vi i Mölndal kanaliserar äldrefrågor via Folkhälsorådet och inte längre har något KPR i Mölndal (Kommunala Pensionärsrådet) Kaj-Åke Larsson har dessutom påstått att jag och Hans Bergfelt (M) enväldigt skulle lagt ner pensionärsrådet vilket är helt fel!

Det svarade jag Kaj-Åke Larsson i en insändare den 15 februari där jag skrev att det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilken politisk organisation som kommunen skall ha och det för insändarskribenten aktuella beslutet fattades av kommunfullmäktige den 2010-12-16 § 128.

Det finns inget särskilt beslut som bara berör KPR utan dess avskaffande är en effekt av att kommunfullmäktige i samband med val för kommande mandatperiod efter valet 2010 inte föreslog/beslutade om något sådant råd. Mig veterligen föreslog vid detta tillfälle inte heller något parti att val av ett KPR skulle ske.

Således var Kaj-Åke Larssons påstående i insändaren inget annat än vittnesbörd om dålig kunskap om den ordningen. Möjligen blandad med ett hopp om, att genom detta felaktiga påstående, väcka liv i frågan om KPR på nytt?

Patrik Karlsson (S)

Och visst var det så. I nästa insändare kom Kaj-Åke med ytterligare ett felaktig påstående, nämligen att jag undvek sakfrågan. Inget kunde vara mer fel. Jag svarade sakligt på insändaren där Kaj-Åke felaktigt påstod att jag och Hans Bergfelt (M) enväldigt lagt ner det kommunala pensionärsrådet (KPR).

Det är tråkigt att Kaj Åke Larsson använder den typen av teknik, att hela tiden komma med felaktiga påståenden istället för att ställa frågorna han vill ha svar på! Det är precis som han försöker misskreditera den som försöker att svara honom korrekt.

Nåväl, här är då min redogörelse för den fråga Kaj-Åke Larsson tycker att jag undviker, den fråga han underförstått ställde, och egentligen borde ställt från början. Den fråga som handlar om pensionärernas inflytande.

Jag tycker att det bästa sättet för pensionärer och äldre att få inflytande är att engagera sig i de politiska partierna. Vi har ju flera pensionärer som sitter i kommunfullmäktige idag och utövar inflytande via sina partier. En tydligare politisk påverkan är svår att tänka sig.

När det gäller äldrefrågor så finns det flera nämnder och förvaltningar som tar hand dom dessa i staden idag. Jag tycker det är utmärkt att man nu föreslår inför kommande mandatperiod, 2018-2022, att bilda ett utskott, direkt under Kommunstyrelsen, för social hållbarhet som har till en av sina uppgifter att bevaka äldrefrågor i ett större perspektiv.

Det är ju till och med möjligt att det kan bli fler politiker i det nya utskottet som är över 65 år?

Kaj-Åke Larsson skriver ju själv under med Pensionärsrådet i Mölndal (PriM) och det är väl en alldeles utmärkt organisation att möta politiska nämnder eller stadens förvaltningar med för att diskutera äldrefrågor?

Nu har jag redogjort för min uppfattning i frågan, det ska bli intressant att se vilket påstående Kaj-Åke Larsson nu kommer med? Oaktat vilket så anser både jag och Socialdemokraterna i Mölndal att äldres inflytande i kommunen är viktigt och bästa sättet att utöva det på är att engagera sig politiskt!

Patrik Karlsson (S)

facebook Twitter Email