Politik är att se helheten och jobba med delar!

Som politiker så inser man snabbt att det är helheten som är viktig, men man måste koncentrera sig på de olika delarna för att få helheten att fungera. En del som jag brinner lite extra för är hur Mölndals stad fungerar som arbetsgivare.

I staden har vi cirka 5 000 anställda. Det är vi politiker som beslutar budget och därmed bär ansvaret för verksamheterna.
För mig är det viktigt att stadens anställda mår bra på arbetsplatsen och har en bra arbetsmiljö. Klarar vi det så kommer också de anställda att rekommendera staden som arbetsgivare.

Men hur kommer man dit? Jag tror att ledarskapet är A och O. Mölndals stad har gjort, och gör, satsningar för att stärka cheferna i sin roll. Detta måste vi fortsätta med. Vi behöver ha chefer som är trygga i sin roll, pålästa på lagar och avtal och som arbetar på ett sätt där personalen är inkluderade i verksamheten inför förändringar och beslut.

Att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna leder till en frisk arbetsplats, bevis på det arbetet är minskad sjukfrånvaro.

Efter 15 års erfarenhet som anställd i Mölndals stad vet jag att det är personalen på golvet som direkt märker av de olika politiska beslut som tas. Därför är det oerhört viktigt att det förs en kontinuerlig dialog med personalen, inte minst vid eventuella förändringar.

Sanningen är ju att politiker fattar beslut och bär ansvaret men det är personalen som kan verksamheten bäst. Som socialdemokrat och fackligt aktiv i min vardag har jag medarbetarperspektivet med mig hela tiden i min roll som politiker. Det gör mig starkare som politiker och ökar min förståelse för vilken effekt de olika politiska besluten får i verksamheten. Jag ser detta som en styrka, något positivt att ha med mig i min roll som politiker i Mölndal.

Elpida Georgisi (S)

facebook Twitter Email