Marie Östh Karlsson

Politiker är ingen överhet!

Marie Östh Karlsson (S) har en slutreplik till signaturen Ingrid i Mölndals-Posten. I tidigare insändare har Ingrid ansett att politiker är en överhet som ska lyssna på folket. Anledningen till uttalandet är att man inte fått sin vilja igenom angående inrättande av pensionärsråd!

Svar till signaturen Ingrid!

När det gäller fråga om pensionärsrådet så har skrivelsen delgivits Kommunstyrelsen. Det har inte funnits något intresse för att gå vidare med frågan.
Flera av de politiker som sitter i Fullmäktige, och även i Kommunstyrelsen är pensionärer. Politiker är definitivt ingen överhet. Vi har dialog med medborgare i stort sett varje dag om olika frågor. Precis som jag tidigare skrev så står det er fritt att bilda ett pensionärsråd.
För mig är det viktig att vi har en bra dialog med alla medborgare, gamla som unga, det håller vi på att skapa och utveckla nu genom den medborgardialog som vi startade förra året.

Marie Östh Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Här kan du läsa Ingrids insändare: Kommunpolitiker ska lyssna på folket!

facebook Twitter Email