Samhällsbygget fortsätter

”Politik är att vilja”. Olof Palmes ord sammanfattar väl drivkraften i politiskt arbete. Men politik är också att göra, att genomföra idéer. Det är vad politiskt engagemang ytterst går ut på, att göra samhället bättre, för alla.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu suttit vid makten i snart tre år. Under dessa år av svårt parlamentariskt läge har mycket genomförts. Sverige är på rätt väg även om mycket återstår.
Vi har vänt riktning för Sverige – från skattesänkningar till ett gemensamt samhällsbygge med full sysselsättning och trygghet för alla som mål. Samhällsbygget bygger på ett ömsesidigt kontrakt. I Sverige har vi både rättigheter och skyldigheter. Vi jobbar tillsammans och bidrar för att säkra den gemensamma välfärden. Och just genom att fler jobbar och att vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna har vi nu möjlighet att ta tag i de utmaningar som kvarstår.

Det gör vi genom att använda våra gemensamma resurser så fler lärare, poliser och undersköterskor kan anställas i hela landet, genom att vara stenhårda mot gängbrottsligheten och genom att ha en realistisk flyktingpolitik. Så utvecklar vi den svenska modellen.

Mot oss står ett splittrat moderat parti som förlitar sig på stöd från Sverigedemokraterna och fortsätter föreslå mer av samma gamla skattesänkarpolitik som underkändes av väljarna redan 2014. Fler skattesänkningar är knappast svaret på varken hur vi löser segregationen, får fler poliser på gatorna eller kortar vårdköerna. Att den borgerliga oppositionen numera bråkar inför öppen ridå och tycks inkapabla att komma överens ens ifråga om deras regeringsalternativ är knappast förtroendeingivande.

Socialdemokraterna tar ansvar för Sverige, i goda tider såväl som i tuffare. Nu ökar sysselsättningen, ekonomin är stark, skolan förbättras, bostäder byggs och välfärden förbättras. Vi har fortfarande många utmaningar framför oss, men genom att succesivt stärka den svenska modellen bygger vi ett samhälle som håller ihop. Vi vill fortsätta detta arbete. Tillsammans bygger vi Sverige starkt in i framtiden.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande
Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt

facebook Twitter Email