(S)amverkan för (M)ölndals budget 2024 är antagen!

Kontinuitet, stabilitet och möjlighet till handlingsutrymme

Kärnverksamheten ska värnas

  • Mölndal ska ta sig igenom det ansträngda läget med bibehållen verksamhet

 

Stadens ekonomi ska vara stabil över tid

  • Överskottet skall användas till att minska behovet av att låna

 

Ansvarsfull budget

  • Större delen av budgetsatsningarna går till att möta kostnadsökningar samt genomföra de fleråriga satsningarna ur budgeten 2023
  • Övriga budgetsatsningar är ansvarsfulla prioriteringar

 

Budget för en tryggad välfärd i en orolig tid

facebook Twitter Email