Sänkta föreningsbidrag rimmar inte med en framgångskommun!

Mölndal har alltid varit en stad som värnat föreningslivet. Vi har sett våra föreningar som en stolthet. Inte som en börda!

Jag har, under lång tid, personligen och på nära håll sett vad föreningslivet bidragit med. Våra ideellt arbetande ledare kämpar och sliter för att våra barn och unga ska få möjlighet till en god hälsa, men också en social gemenskap. Hur många gånger har jag inte sett vad föreningarna betytt och fortfarande betyder för vårt samhälle. Och vad de betyder ytterst för den unga människan som ingen annan sett. De har kunnat ingå i föreningsfamiljen och fått känna trygghet, vänskap och delaktighet.

Vi har i Mölndals Stad fostrat många framgångsrika idrottsmän/kvinnor. Det är inte alla som haft den lättaste starten, men ändå kunnat vara en del av ett ”tillsammans”. Det handlar om de ungas fysiska och psykiska hälsa.

Jag har den stora glädjen att ha fått se många unga växa upp och bli fina medborgare som i sin tur blivit ideella ledare för nästa generations unga. Föreningslivet består inte heller bara av idrott. Det är viktigt att ta med. Mölndal har ett rikt föreningsliv som är värt att värna.

Nu har Mölndals kultur och fritidsnämnd valt att försämra föreningarnas förutsättningar. Det rimmar inte med ett socialt hållbart och anvarstagande samhälle. Jag är väl medveten om att det finns effektiviseringskrav och att man inte kan få allt.

I ljuset av pandemin är behovet av att satsa på hälsa viktigare än någonsin. Det är viktigt att prioritera rätt. Att ge sig på föreningsbidragen är inte den rätta vägen att gå.

Jag står inte bakom detta! Och jag är mycket nöjd med att mina partikamrater i nämnden inte heller gjorde det.

Pernilla Övermark
Kommunalråd (S)
Mölndals Stad

facebook Twitter Email