Stefan Gustafsson

SD har stoppat förslag om studentbostäder!

Stefan Gustafsson (S) svarar här på den insändare av Rune Nilsson (SD) skrev i Mölndals-Posten där han påstod att fullmäktiges majoritet röstade nej till en motion av SD om att bygg fler studentbostäder enbart för att motionen kom från SD vilket inte var fallet. Läs Stefans svar här!

När Sverigedemokraten Rune Nilsson i en insändare i Mölndals-Posten skriver att bristen på studentlägenheter är en skandal så kan det vara viktigt att påminna Rune och läsarna om att Sverigedemokraterna yrkade avslag i kommunfullmäktige på planen av bygget av 30 studentlägenheter i hörnet Flöjelbergsgatan-Gunnebogatan.

Att kalla detta skandal säger mer om Rune Nilsson och SD än om den verklighet vi har nu. Att dessutom slänga sig med begrepp han inte har belägg för förstärker ytterligare den bilden. Rune skriver att Balder i gamla SCA-byggnaden nu hyr ut till Volvo istället för att bygga studentbostäder. Det gör man i det vakuum som uppstår mellan det nya projektet med bostäder och nu eftersom Balder är rädda för att låta byggnaden stå tom på grund av möjlig skadegörelse. Balders projekt väntas ge cirka 300 nya studentbostäder när det är klart.

Det har aldrig tidigare byggts så mycket som nu. Det är glädjande att vi i Majoritet Mölndal har förmånen att vara med och bevilja bygglov på dryga 1 000 bostäder om året. När vi startade mandatperioden låg vi på knappt 200 stycken.

Här följer ett axplock av vad som är på gång; Lackarebäck 30 studentbostäder, Balder 300, HSB Krokslätt 60 smålägenheter, Toltorp 80 smålägenheter som lämpar sig för ungdomar. Dessutom har Chalmers kommit med förfrågan att bygga studentbostäder i Pedagogen park.

Som socialdemokrat har jag alltid bostadsförsörjning med mig i tanken när jag arbetar. Det är tydligt var du och SD står i frågan!

Det duger inte att rösta ner de projekt som entreprenörer vill genomföra om vi skall tillgodose de behov som finns.

Stefan Gustafsson (S)
Ordförande, planeringsutskottet

facebook Twitter Email