Stefan Gustafsson

SD tycker nyanlända ska bo i gympasalar!

Förutom att de vill göra livet svårt för våra nya medborgare så säger man dessutom nej till cirka 40 studentlägenheter som byggs i samband med de bostäder som nu byggs för nyanlända i kvarteret Rödklövern, säger Stefan Gustafsson (S), kommunalråd.

På fullmäktigemötet den 21 juni yrkade Sverigedemokraterna avslag på ett ärende om att bygga bostäder till våra nya medborgare i kvarteret Rödklövern.
(Kvarteret Rödklöver ligger nära till Lackarebäcksmotet längs med Gunnebogatan upp mot Lackarebäckshemmet.)

Dessa personer har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade Mölndal som bostadsort. Detta är ett gemensamt och solidariskt åtagande vi har tillsammans med samtliga Sveriges kommuner, för att ha ordning och reda i mottagandet av våra nya medborgare som vi ska erbjuda bostad, utbildning och så småningom ett jobb och ett nytt liv.

Sverigedemokraternas argument var att vi som kommun kan ordna dessa bostäder i de lokaler vi använde under den svåra situationen vi hade 2015. Således skulle dessa nya medborgare, mölndalsbor, erbjudas tak över huvudet i gymnastiksalar och förskolor. Detta menade Joel Olsson (SD) kunde räcka eftersom en ny politik ska börja gälla efter valet 2018?

Förutom att de vill göra livet svårt för våra nya medborgare så säger man dessutom nej till cirka 40 studentlägenheter som byggs i samband med de bostäder som nu byggs för nyanlända i kvarteret Rödklövern.

– Det är ju märkligt att SD säger nej till studentlägenheter eftersom dom tidigare lagt en motion i ärendet och kritiserat majoriteten för att vi inte bygger studentlägenheter, säger Stefan Gustafsson (S), kommunalråd.

– Däremot var det väl väntat att dom inte vill bygga bostäder till nyanlända, det ligger ju helt i linje med deras invandringsfientliga politik. Dock blir det knepigt för SD när dom själva säger att de vill minska eller stoppa invandringen för att inte göra livet svårt för de som redan är här med utländsk bakgrund, vilket de nu gör om vi skulle avslå detta vilket var SD:s önskan, avslutar Stefan Gustafsson.

facebook Twitter Email