Se till att ingen kan köpa sig före i vården!

Idag låter vissa privata vårdbolag patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring gå före patienter vars vård finansieras av skatten. Det är djupt orättvist där vi Socialdemokrater bestämt hävdar att det strider mot vård efter behov. Personer med mindre behov kan gå före patienter med större behov av en enda anledning – att de har en privat sjukvårdsförsäkring. Samtidigt har dessa vårdbolag kunnat skaffa utrustning, lokaler och personal tack vare de skattefinansierade patienterna. Så ska vi inte ha det i Sverige. Vi ska inte ha några A- och B-lag i vården. Ingen ska kunna tränga sig före inom den skattefinansierade vården. I Sverige ska vård ges efter behov. Vi har gång efter annan lyft frågan i Västra Götalandsregionen och det är smått obegripligt att vissa partier duckar frågan eller inte ser det som en jämlikhetsfråga. Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Socialdemokraterna har nu sett till attett första lagförslag ligger på riksdagens bord. Om vi vinner valet vill vi gå vidare och ytterligare lagförslag för att säkerställa att vård i Sverige ges efter behov. Den 11 sep är det val och vi vet att regionen kan bättre!

Janette Olsson
Oppositionsråd VGR

Tomas Angervik
Regionpolitiker från Mölndal

facebook Twitter Email