Skolan i fokus under riksdagsbesöket

Förra veckan fick Mölndal riksdagsbesök. Aylin Fazelian och Joakim Järrebring gjorde besök för att kolla på Mölndals utbildningsorganisation och förvaltning. Tillsammans med representanter från utbildningsnämnden, utbildningsfrövaltningen och Socialdemokraterna Mölndal fick de se bland annat Franklins gymnasium som tillsammans med sitt samarbete med Astra Zeneca är en av de mest sökta gymnasieskolorna i göteborgsregionen (GR). Under besöket talades det även om vuxenutbildningen som är en viktig motor i Sverige, för de som vill ställa om yrkesbana eller står långt ifrån arbetsmarknaden. 

“Skolan har blivit ”marknadiserad”. Med andra ord tvingas friskolor och kommunala skolor konkurrera med varandra på en fri marknad. Trots att de kommunala skolorna har ett större uppdrag är ersättningen densamma, vilket ger utrymme för vinstuttag för friskolorna samtidigt som den kommunala verksamheten dräneras på resurser. Franklins gymnasium är ett exempel på en lyckad start av en kommunal gymnasieskola i en tuff konkurrenssituation, men vi kan inte ha ett system där skolor konkurrerar med varandra och där privata alternativ etableras där aktieägare ser att eleverna är som mest lönsamma. Nu vill dessutom ytterligare en privat gymnasieskola etableras i Mölndal, trots att elevunderlag saknas. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Svensk skola ska ha ett gemensamt fokus: elevernas bästa och lärande, inte osund konkurrens och vinsuttag”

Aylin Fazelian (S), riksdagsledamot

“Verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg är ett område i många delar eftersatt inom offentlig verksamhet. Det bekräftades också under besöket att det är svårt att åstadkomma inom skolans område. Problem kan sammanfattas med bristande förståelse på alla nivåer för vad digitalisering är, kan eller bör betyda för skolans utveckling. För Mölndals del är det en stor fördel att ha en förvaltningschef som förstår och driver på skolans digitaliseringsarbete, inte endast i den egna kommunen, utan också inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringen inom skolan måste ha som utgångspunkt att effektivisera den egna verksamheten men kanske framförallt att öka skolans förmåga att stärka elevernas förståelse och kompetens om digitaliseringens påverkan på samhället och att rusta dem för framtidens arbetsmarknad. Sverige kan bättre!”

Joakim Järrebring (S), riksdagsledamot

Efter besöken fick vi lunch gjord av gymnasiesärskolans elever i deras restaurang och vi fick se en film om deras resa till Kenya. Dagen avslutades med en träff tillsammans med fackliga representanter.

facebook Twitter Email