Pernilla Övermark, ordförande

Socialdemokraterna, Gunnebo och GRYS!

På förekommen anledning så vill vi avisera Socialdemokraterna i Mölndals ställning i frågan om GRYS och ridverksamheten på Gunnebo. Den är som följer.

GRYS har idag fått ett avtal som gäller fram till slutet av 2018, med några justeringar, dock kan klubben vara kvar på Gunnebo och bedriva sin verksamhet under hela 2018.

Gunnebo Slott & Trädgårdar har beretts möjlighet att beskriva hur man vill utveckla verksamheten, både när det gäller slottet och kulturreservatet samt kringliggande områden.
Detta ska Gunnebo redovisa till staden under hösten 2017.
Därefter kommer vi ta ställning till om en fortsättning för ridverksamhet och GRYS är möjlig på Gunnebo, eller om vi kan erbjuda klubben en ny plats för ridverksamheten.

Således tar vi inte ställning i dagsläget utan avvaktar nu Gunnebos utredning om utvecklingen av verksamheten. Vi kommer meddela vårt ställningstagande i god tid. Tills dess kan klubben vara kvar och bedriva sin verksamhet, minst hela året 2018 ut.

Pernilla Övermark
Ordförande
Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email