Socialdemokraterna har utsett nytt kommunalråd!

På arbetarekommunens årsmöte den 24 mars utsåg medlemmarna Pernilla Övermarks efterträdare till kommunalrådsposten. Pernilla har valt att lämna detta uppdrag i förtid, och står inte längre till förfogande.

Nytt kommunalråd blir Kristina Körnung, 45 år boende i Kvarnbyn. Kristina är idag gruppledare för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, och ersättare i kommunstyrelsen. Hon arbetar idag som analytiker på länsledningens kansli vid Länsstyrelsen Västra Götaland, och har en pol.mag-examen från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

” Det känns mycket hedrande att få detta förtroende från vårt parti, säger Kristina Körnung. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med våra medlemmar och förtroendevalda, Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande och övriga inom Samverkan för Mölndal. Jag vill också rikta ett stort tack till Pernilla Övermark för hennes ovärderliga insatser, och jag är glad att hon behåller vissa uppdrag.”

Det formella valet av nytt kommunalråd sker i samband med fullmäktiges kommande sammanträde i april.

Kontakt:
Tomas Angervik, ordförande AK

facebook Twitter Email