Tack för denna kongress!

Då var det över. Efter 5 långa dagar med förhandlingar debatter och beslut är Socialdemokraternas kongress 2021 avslutad. Nu är vi rustade för valrörelse och valvinst 2022. Socialdemokraterna har förhandlat fram riktlinjer som visar vilket håll vårt parti ska gå. Vi har skarpa skrivningar för klimatet. Tydligt ställningstagande kring avskaffandet av delade turer och en förbättrad tandvård. Bättre formuleringar om den internationella säkerheten, och mycket mer. Socialdemokraterna har en bra och tydlig politik för vanligt folk.

Vi har också valt en ny partiledning. Magdalena Anderson är ny partiordförande för Socialdemokraterna. En stark ledare som vet vad hon vill och den perfekta kandidaten för att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Sedan har vi även Tobias Baudin, vår nya partisekreterare. Direkt kommen från kommunal kommer Tobias kunna leda organisationen och våra medlemmar på ett utmärkt sätt. Rustad för valrörelse kommer vi bli peppade och taggade för att göra allt vi kan för att vinna valet. Även grattis till Mölndals egna Aylin Fazelian som blivit valt till ersättare i partistyrelsen samt programkommitten.

Detta innebär också att vi har två stycken personer som lämnar sina uppdrag. Lena Rådström Baastad har varit en fantasisk partisekreterare och lett det här partiet genom flera valrörelser. Hon kommer bli saknad och hoppas hon får lite vila innan hon är tillbaka igen i Örebro.

Stefan Löfven, Sveriges statsminister, har lämnat som partiledare. En stark ledare som klarat av att lösa alla möjliga kriser som Sverige har mött. Han har varit tydlig i sin riktning för Sverige och partiet där vi ska skapa det trygga samhället för alla, inte bara de få. Stefan har spridit glädje och engagemang i hela vår organisation och kommer vara saknad, även om vi säkert kommer få se honom igen inom partiet. Nu hoppas vi att även du får vila och spendera mer till med Ulla som i alla år stått vid din sida.

Vi i Göteborgsområdets delegation och mer specifikt vi från Mölndal vill tacka alla för förtroendet att ha fått vara med om dessa historiska dagar och känner oss peppade för att vinna valet 2022.

Tomas Angervik, Elpida Georgitsi, Jacob Wihlborg

facebook Twitter Email