Visar alla poster med taggen:Aylin Fazelian

Aylin Fazelian

Aylin från Mölndal får stipendium för sitt engagemang

Aylin Fazelian tilldelas Ernst Wigforss stipendium för sitt internationella engagemang och för sina forskningsstudier i Kina.

Aylin undersöker frågan om EU:s roll som global aktör. I takt med att EU:s politiska befogenheter stärkts över åren, har EU framträtt som en viktig plattform för medlemsstaternas utrikespolitik. I sin fältresa till Kina studerar Aylin EU:s relation med Kina och hoppas bidra till en bättre förståelse för hur dagens EU verkar i en värld…

Läs mer
Aylin och Tomas

Aylin och Tomas till kongressen!

Aylin Fazelian och Tomas Angervik, båda från Mölndal, är kongressombud på den stora Socialdemokratiska kongressen i Göteborg den 8-12 april.

Det är fantastiskt roligt att två mölndalsbor finns med bland kongressen 350 ombud. Har du några synpunkter eller frågor till till Aylin eller Tomas så kan du maila till dom. Tomas Angervik Aylin Fazelian På kongressen ska nya politiska riktlinjer ska antas och närmare 2000 motioner behandlas. Vi ska ge svar på de samhällsproblem som…

Läs mer
facebook Twitter Email