Visar alla poster med taggen:Bernt A Runberg

Bernt A Runberg

Mölndal Energi AB minskade CO2 utsläpp med 125 000 ton!! 

Mölndal Energi AB är snart helt fossiloberoende, vilket innebär att stort steg mot för bättre klimat. 

Bolaget har allt sedan kraftvärmeverket blev klart haft inriktningen att endast använda biobränsle vid framställning av fjärrvärme och el. Den el som bolaget säljer till alla kunder och som vi själva använder är sedan 2015 100% förnybar. Styrelsen tog beslut i november 2015 om att också konvertera den gamla fastbränslepannan från TORV till biobränsle. Bolaget…

Läs mer
facebook Twitter Email