Visar alla poster med taggen:Jonny Blomgren

1 maj tal: Jonny Blomgren

Mötesdeltagare – Vänner och Kamrater Arbetare i alla länder – förena er! Så lät den internationella arbetarrörelsens paroll. Idag behöver vi åter förenas. Tillsammans kan vi mota tillbaka högerextremismen och tygla rovgiriga kapitalister. Den 26 maj går stora delar av Europa till valurnorna. Det är ett val till Europaparlamentet som väger oerhört tungt Så Rösta…

Läs mer

Politiker i Mölndal tillbaka vid skolbänken 

På senaste nämndsammanträde för skolnämnden var det åter dags för nämndens politiker att gå tillbaka till skolbänkarna. Det var ett kombinerat möte med verksamhetsbesök där vi startade upp med en rundvandring för att få en bild kring pågående byggnation av skolan.

Runvandringen följdes av en presentation av skolverksamheten av rektorn Linda Svensson och hennes två biträdande rektorer Sebastian Rundberg och Mattias Strömberg. Vi inom Socialdemokraterna sätter stort värde I att komma ut I verksamheterna för att få en så tydlig bild som möjligt av verksamheten – Jag är så stolt över hur Majoritet Mölndal för fullt…

Läs mer
facebook Twitter Email