Politiker i Mölndal tillbaka vid skolbänken 

På senaste nämndsammanträde för skolnämnden var det åter dags för nämndens politiker att gå tillbaka till skolbänkarna. Det var ett kombinerat möte med verksamhetsbesök där vi startade upp med en rundvandring för att få en bild kring pågående byggnation av skolan.
Politiker gick rundvandring i Almåsskolan.

Runvandringen följdes av en presentation av skolverksamheten av rektorn Linda Svensson och hennes två biträdande rektorer Sebastian Rundberg och Mattias Strömberg. Vi inom Socialdemokraterna sätter stort värde I att komma ut I verksamheterna för att få en så tydlig bild som möjligt av verksamheten

– Jag är så stolt över hur Majoritet Mölndal för fullt investerar i staden. Ett exempel på det är ju här i Almåsskolan som nu genomgår en totalrenovering. Att investera i våra barn är att investera i vår framtid, säger Aylin Fazelian (S) ledamot skolnämnden.

Nästa höst är tänkt att skolans lokaler och den nya sporthallen ska vara färdiga att ta i bruk. Fram till dess får eleverna ha delar av lektioner I uppsatta paviljonger. Som de flesta av oss politiker blev positivt förvånade hur bra paviljongerna är.

Jonny Blomgren och Aylin Fazelian, båda från Skolnämnden som besökte Almåsskolan,

Att fortsätta vara ute i verksamheten är jätteviktigt, att få prata med personalen och titta på lokalerna skapar ju en helt annan bild än den man får genom att läsa handlingar tycker samtliga socialdemokratiska ledamöter i Skolnämnden i Mölndal.

– Vi håller redan på nu att planera in verksamhetsbesök för 2018, säger Tomas Angervik (S) ordförande skolnämnden.

facebook Twitter Email