Visar alla poster med taggen:Skolnämnden

S säger nej till att återinföra OBS-klasser i Mölndal

På onsdagens kommunfullmäktige, den 21 februari, var en motion från Sverigedemokraterna (SD) i Mölndal uppe på dagordningen. Där de ville införa OBS-klasser I Mölndals skolor.

Vi Socialdemokrater är tydliga med att vi inte vill ha OBS-klasser I Mölndal. Det primära är förhållningssättet. Det vill säga att se varje individs behov och arbeta inkluderande, eller i inkluderande processer, och inte exkluderande och just OBS-klassen är från början designad som exkluderande. Det finns möjlighet för skolor att ha särskilda undervisningsgrupper. Men det…

Läs mer

Politiker i Mölndal tillbaka vid skolbänken 

På senaste nämndsammanträde för skolnämnden var det åter dags för nämndens politiker att gå tillbaka till skolbänkarna. Det var ett kombinerat möte med verksamhetsbesök där vi startade upp med en rundvandring för att få en bild kring pågående byggnation av skolan.

Runvandringen följdes av en presentation av skolverksamheten av rektorn Linda Svensson och hennes två biträdande rektorer Sebastian Rundberg och Mattias Strömberg. Vi inom Socialdemokraterna sätter stort värde I att komma ut I verksamheterna för att få en så tydlig bild som möjligt av verksamheten – Jag är så stolt över hur Majoritet Mölndal för fullt…

Läs mer

Snart byggs näridrottsplatsen i Bifrost

Sedan besluten om investeringar i Bifrost togs hösten 2016 har inblandade berörda förvaltningar haft möten om vilka ytor som som kan användas till Bifrostparken i förhållande till ny fotbollsplan och skola.

Det har inneburit en viss försening av byggstarten, utifrån ursprunglig plan. Men nu verkar frågan om markytan vara avgjord. Det innebär att byggprocessen av Bifrostparken ska kunna börja i närtid. Det är nu stadens förhoppning att både Bifrostparken och den nya fotbollsplanen kan stå klar i höst eller allra senast våren 2018. Brukarrådet på Västerbergsskolan…

Läs mer
facebook Twitter Email