Snart byggs näridrottsplatsen i Bifrost

Sedan besluten om investeringar i Bifrost togs hösten 2016 har inblandade berörda förvaltningar haft möten om vilka ytor som som kan användas till Bifrostparken i förhållande till ny fotbollsplan och skola.

Det har inneburit en viss försening av byggstarten, utifrån ursprunglig plan. Men nu verkar frågan om markytan vara avgjord. Det innebär att byggprocessen av Bifrostparken ska kunna börja i närtid. Det är nu stadens förhoppning att både Bifrostparken och den nya fotbollsplanen kan stå klar i höst eller allra senast våren 2018.

Brukarrådet på Västerbergsskolan ser fram emot en näridrottsplats i anslutning till skolan och anser att detta skulle lyfta hela bostadsområdet på ett positivt sätt då många av barnen som går i skolan även bor i området. Ju större möjlighet till roliga aktiviteter det finns under skoltid och kvällstid i området ju bättre anser brukarrådet att det är.

Delaktighet och brukarinflytande har varit genomgående i utformningen och planeringen av Bifrostparken.

– Det är bra om bygget kan komma igång, vi har ju sett att näridrottsplatser är populära och flitigt använda, det är klart att det vore bra om den kunde stå klar under hösten. Bifrost är ju ett av stadens större bostadsområden, jag är övertygad om att detta bidrar till att skapa ett gott klimat i området. Inte minst för att det utgör en naturlig mötesplats för de boende på fritiden, säger Patrik Karlsson (S), ordförande Skolnämnden.

facebook Twitter Email