S säger nej till att återinföra OBS-klasser i Mölndal

På onsdagens kommunfullmäktige, den 21 februari, var en motion från Sverigedemokraterna (SD) i Mölndal uppe på dagordningen. Där de ville införa OBS-klasser I Mölndals skolor.
Tomas Angervik
Tomas Angervik (S), ordförande i Skolnämnden i Mölndal.

Vi Socialdemokrater är tydliga med att vi inte vill ha OBS-klasser I Mölndal.
Det primära är förhållningssättet. Det vill säga att se varje individs behov och arbeta inkluderande, eller i inkluderande processer, och inte exkluderande och just OBS-klassen är från början designad som exkluderande.

Det finns möjlighet för skolor att ha särskilda undervisningsgrupper. Men det ska ske väldigt restriktivt. I första hand ska de elever med svårigheter erbjudas stöd.
En elev med behov av särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp.
Detta ska ske under förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp gör.
Skolagen är tydlig och ger möjlighet att genom stöd enskilt eller i särskild undervisningsgrupp.

– Att återinföra OBS-klasser skulle vara en stigmatiserande upplevelse för en del av eleverna i Mölndal, säger Tomas Angervik (S), ordförande i Skolnämnden.
Det gäller att skapa möjlighet för alla barn och elever att nå sina kunskaper på ett så likvärdigt sätt så möjligt och därför ser vi OBS-klasser som uteslutet i Mölndals stad, avslutar han.

facebook Twitter Email