Visar alla poster med taggen:Rasha Riad Sandén

Rasha Riad Sandén

Gå en medlemsutbildning!

Rasha Riad Sandén och Jan-Erik Lindström är studieorganisatörer i Mölndals Arbetarekommun. Rasha är mycket positiv till att partiet nu tagit fram studiematerialet på arabiska.

Studiematerialet och studiehandledningen till medlemsutbildning steg 1 och steg 2 på arabiska nu är reviderat och kvalitetssäkrat och ligger på studieportalen. Du hittar det här: Studiematerial på Arabiska Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag. Utbildningarna ska…

Läs mer
facebook Twitter Email