Rasha Riad Sandén

Gå en medlemsutbildning!

Rasha Riad Sandén och Jan-Erik Lindström är studieorganisatörer i Mölndals Arbetarekommun. Rasha är mycket positiv till att partiet nu tagit fram studiematerialet på arabiska.

Studiematerialet och studiehandledningen till medlemsutbildning steg 1 och steg 2 på arabiska nu är reviderat och kvalitetssäkrat och ligger på studieportalen.
Du hittar det här: Studiematerial på Arabiska

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.

Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idé- och politikutveckling.

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen.

Studieverksamheten är ett av de viktigaste medlen till den utveckling vi vill se och därför kommer våra studier att fortsätta ha fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Varje medlems erfarenheter och kunskaper måste komma organisationen till del.

Läs mer om Socialdemokraternas medlemsutbildning, som ger alla medlemmar rätt till grundläggande kunskaper om partiets ideologi, organisation, historia och hur du gör för att påverka politiken.

Är du intresserad av politiska studier, eller medlemsutbildningen, och är medlem i Mölndals Arbetarekommun så hör av dig till någon av våra studieorganisatör, Rasha Riad Sandén eller Jan-Erik Lindström, så får du vägledning och hjälp.

facebook Twitter Email