Glenn Grimhage (L) – Hästens bäste vän?

Sällan har väl opportunismens stjärna lyst så klart som när Glenn Grimhage (L) säger sig ha alla lösningarna på ridverksamheten på Gunnebo. Frågan är, kan det verkligen vara så? Nej! Självklart inte. Glenn bygger sina påståenden och lösningar på delvis felaktiga uppgifter och lösryckta citat. Allt enligt den opportunistiska regelboken.

Ett av Glenn Grimhages (L) knep är att prata om minnesanteckningar från ett arbetsmöte som om de vore beslutade och utgjorde ett protokoll. Så är det inte. Det är stödanteckningar från ett möte för att man, just det, ska minnas vad som sades på mötet. Han försöker dessutom sig på det gamla tricket att utmåla detta mötet och dessa anteckningar som mystiska och hemliga, något som inte är fallet. Vad som sades vid mötet har ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Karin Vedlin (S), tydligt redogjort för i Mölndals-Posten. Så mycket för den hemligheten. Nu försöker Glenn att kasta mer hö på den brasan genom att be Kommunrevisionen granska detta. Det ska bli intressant att se om Kommunrevisionen vill lägga tid och resurser på att granska minnesanteckningar?

Vad vill då Glenn? Jo, han vill att ridverksamheten på Gunnebo ska få vara kvar i GRYS (Gunnebo Ryttarsällskap) regi! Har då någon sagt emot honom? Finns där en konflikt? Har Glenn egentligen fog för sin opportunistiska fäktning? Ja, möjligen, men inte säkert!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal har varit tydliga med att man nu vill utreda vilka alternativ det finns för fortsatt verksamhet för GRYS. Jordbruksverket meddelar att lagstiftningen kommer skärpas för denna typ av verksamhet inom en snar framtid. Ett beslut som kan innebära att man måste bygga om spiltor till boxar för hästarna, vilket kan få den konsekvensen på Gunnebo att utrymmet, för hästarna, GRYS behöver för sin verksamhet inte räcker till. Det blir helt enkelt för få hästar för att kunna ha en effektiv och bra ridverksamhet.

Om detta skriver Glenn Grimhage (L) i sin insändare i Mölndals-Posten så här; ”De argument som har framförts emot ridverksamheten är stora investeringsbehov, bland annat att spiltor måste göras om till boxar för att möta Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser, krav som för övrigt bara gäller vid bygglovspliktiga ombyggnationer. 15/11 genomförde länsstyrelsen en djurskyddskontroll, och det framkom endast minimala punktåtgärder att ordna i stall och rasthagar. Slutsatsen är att gällande krav följs enligt ansvarig tillsynsmyndighet.”

Låt oss säga att Glenn har rätt, även om det inte går att säga förrän den nya lagstiftningen trätt i kraft, eller åtminstone tills dess att staden fått utreda frågan och haft en dialog med Jordbruksverket om detta. Men om Glenn har rätt så inträffar ju det märkliga att en ”icke bygglovspliktig ombyggnation” undantar ridverksamheten från att följa Jordbruksverkets regler. Regler som har syftet att ta vara på djurens bästa, att se till att vi har en god djurhållning och värnar hästens välmående. Något som jag är säker på att alla djurvänner och hästvänner är intresserade av!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal tycker det är viktigt att man följer de rekommendationer som finns för hästsporten. Det vinner alla på i längden, inte bara Glenn Grimhage och Liberalerna! Det kan hända att bästa platsen för GRYS ridverksamhet i framtiden, för att den ska vara effektiv och med hög kvalité, är en annan plats i Mölndal och inte på Gunnebo. Men det vet vi inte ännu. Det utreds just nu av den politiska majoriteten.

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal värnar hästsporten och hästarna. Vi är måna om att göra rätt. både för sporten, för alla tjejer och killar som gillar hästar och för hästens skull, därför tar vi detta i flera steg, där det första är en grundlig utredning.

Det är viktigt att framhålla att det är flera parter i detta. Mölndals stad som representeras både av Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Kultur- och Fritidsnämnden samt GRYS! Här finns det olika uppfattningar och självklart olika intressen.

Det är ju till och med så att Kommunfullmäktige, vilken Glenn Grimhage (L) själv är ledamot i, har gett Gunnebo Slott och Trädgårdar AB i uppdrag att sköta Kulturreservatet enligt en av Länsstyrelsen rekommenderad upprättad skötselplan. En fråga som kan vara nog så komplicerad att kombinera med GRYS ridverksamhet.

Det är därför viktigt att utredningen sker så objektivt så möjligt med ridverksamhetens bästa för ögonen. Då är det viktigt att inte, till skillnad från Glenn, ta ställning till hur lösningen ser ut innan utredningen är klar!

Glenn Grimhage (L) må fortsätta att ondgöra sig, leta fel och påstå saker. Allt för att misskreditera den politiska majoriteten, vilket han uppenbarligen tycker hör till oppositionsarbetet. Men låt oss inte glömma bort att Glenn har stor insyn i arbetet genom att han är ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden. Han har således också ett ansvar för att delta i att lösa situationen.

Vi får väl tro att Glenn tycker hans arbetsmetoder om att gapa om hemligheter, mystiska möten och många frågetecken är ett bra sätt att skapa medial uppmärksamhet om sig själv och om oppositionen. Men det undantar honom inte från att ta ansvar som politiker.

Trots detta känns framtiden ljus. Jag är övertygad om att det kommer att bli en bra lösning för ridverksamheten i Mölndal. Jag tror också det finns gott hopp om att Glenn Grimhage (L) kommer att hitta rätt i sin politiska roll så småningom.

Patrik Karlsson (S)
Ledamot av kommunfullmäktige

facebook Twitter Email