Tomas Angervik

Tomas utsedd till valledare i Mölndal

Socialdemokraterna i Mölndal har nu utsedd sin valledning och valledare för den kommande valrörelsen.

Den lokala valledningen för Socialdemokraterna i Mölndal består av Pernilla Övermark, ordförande i Arbetarekommunen, Hasse Nygren, sekreterare i AK, Jan-Erik Lindström, kassör AK och kyrkovalledare, Marie Östh Karlsson, kommunalråd, Stefan Gustafsson, kommunalråd, Patrik Karlsson samt Tomas Angervik, båda ledamöter i AK.

Till valledare har styrelsen utsett Tomas Angervik. Jan-Erik Lindström är sedan tidigare utsedd till valledare för kyrkovalet.

Valledningens uppgift är att organisatoriskt och strategiskt planera och genomföra valrörelsen tillsammans med medlemmarna och de socialdemokratiska föreningarna i Mölndal. Man har också ansvar för att synkronisera valrörelsen med partidistriktet och de närliggande arbetarekommunerna.

Arbete pågår just nu med att ta fram en valplan som är det grundläggande dokumentet för valrörelsens organisation, det är tillsammans med vårt politiska valmanifest det viktigaste dokumentet för valrörelsen.

facebook Twitter Email