Ungdomsfullmäktige stärker ungas inflytande

Under gårdagens kommunfullmäktige den 19 februari 2020 var det debatt om införandet av Mölndals ungdomsfullmäktige. Ett tydligt politiskt ställningstagande om att ungas röster och inflytande måste stärkas i vår kommun.  

Den första januari i år blev FN:s barnkonvention blev till svensk lag. Det innebär att barn och ungas rätt i vårt samhälle har stärkt ytterligare och deras möjlighet att få påverka måste utvecklas mer. De har ofta tankar och funderingar kring viktiga samhällsförändringar men de blir oftast inte tillfrågade och deras röster måste få höra mer, inte minst inom just politiken. För idag finns det inte en direkt naturlig koppling mellan våra ungdomar och till de politiska organen. I den senaste LUPP enkäten från 2018 var resultatet att 50% ville ha inflytande och att 25% inte visste hur. 

En del röster som har tagit ställning emot påpekar att skolan idag tar upp ämnet politik inom samhällskunskapen. Det som inte riktigt har förståtts där är dock att politik är inte ett skolämne som vilket annat. Politik måste förstås och ses på riktigt genom våra förtroendevalda politiker som lever i det varje dag. Då räcker det inte med den teori som tas upp inom skolans fyra väggar. Ungdomsdemokrati och ungdomsfullmäktige är inget skolprojekt utan ett samhällsprojekt och för detta krävs bättre forum och plattformar där Mölndals unga kan få förändra på riktigt.

Även om motionen nu blev avslagen i fullmäktige så slutar inte arbetet där. Att frågan nu tagits upp gav en välbehövlig debatt kring ungdomsdemokrati och hur den ska stärkas i staden. Den GrönBlåa majoriteten säger att de har något så gång, så vi får väl se när det kommer till verkstad. En sak är i alla fall säker. Rösterna måste höjas i kommunen, arbetet för ett stärkt ungdomsinflytande fortsätter framåt. 

Jacob Wihlborg
Ledamot Mölndals kommunfullmäktige

Elpida Georgitsi
Ledamot Mölndals kommunfullmäktige

facebook Twitter Email