Elpida Georgitsi

Vi är inte färdiga, vi vill fortsätta!

Elpida Georgitsi vill fortsätta på den inslagna vägen. Hon tycker det går bra både för Mölndal och Sverige och ser goda förutsättningar att bygga vidare på den svenska modellen.

Nästan 3,5 år har gått med en socialdemokratiskt ledd majoritet i Mölndal. Nästan 41 månader fulla med politiska frågor, prioriteringar, framtidsinvesteringar och beslut som måste tas.
Jag läser dagligen i media och social medier, hör diskussioner, läser kommentarer om hur dålig det är i Mölndal, hur dåligt det går för Sverige?

Jag påstår att det går bra för Mölndal och det går bra för Sverige.
Mölndal växer så det knakar. Det byggs bostäder, köpcenter, förskolor. Det är stora och nödvändiga investeringar. Hur ska man lösa bostadsbristen utan att bygga? Hur ska man klara platsbristen i förskolan utan att bygga?

Mölndals stad är en stor arbetsgivare med nästan 5 000 anställda. Under de här 41 månaderna har det gjorts och görs än idag satsningar för att stärka i ledarskapet, stärka cheferna i sina roller så att dom tryggt kan leda sin verksamhet. Friskvårdsbidraget har fördubblats till de anställda. Det har arbetats aktivt med att minska otrygga anställningar, dvs. timanställningar och det arbetet fortgår.

På nationell nivå så har det skett mycket. Mandatperioden inleddes med att Stefan Löfven fick regera med en alliansbudget. Så i praktiken har Socialdemokraterna haft kort tid på sig att genomföra sin politik och sina reformer.

Trots detta har arbetslösheten sjunkit framförallt för unga. Statsskulden har inte varit så låg som den är idag sedan slutet av sjuttiotalet. Flera miljarder har investerats till sjukvård, skola och omsorg.

Det här är en del av allt det som gjorts, nämnas från Mölndal kan också fri kollektivtrafik för 65+ och för skolelever i årskurs 7 – 9. Men vi Socialdemokrater är inte klara, vi har fler bra reformer och satsningar som vi vill genomföra. Vi vill helt enkelt fortsätta att förbättra och utveckla samhället dom kommande fyra åren också.

Elpida Georgitsi
Ordförande
Fässbergs Socialdemokratiska Förening

facebook Twitter Email