Vi måste sätta stopp för främlingsfientligheten

I vårt samhälle ser vi en allt mer växande främlingsfientlighet, i skolorna och samhället i stort. Under de senaste åren har vi sett en samhällsutveckling som går i helt fel riktning. Främlingsfientligheten ökar och det är skrämmande. Skrämmande är det också att denna fientlighet också ökar bland våra unga. På skolor utsätts unga för hot, våld, kränkning och utfrysning på grund av sin etniska bakgrund, hudfärg och religion. Här har skolan ett viktigt ansvar. Skolans ansvar sträcker sig dock bara till skoltiden, vilket även gör detta till ett stort samhällsansvar.  

I vår och den socialdemokratiska meningen är främlingsfientlighet en kränkande begränsning av människosyn. Det nedvärderar personers värde där den säger att personer med viss hudfärg, region med mera skulle vara mindre värda. Detta är orimligt och det är en människosyn som inte längre kan tolereras, alla människor är av lika värde. Frågan är då, hur är det möjligt att denna syn har utvecklats mer i samhället, barn föds inte med denna begränsing, så hur? 

I en allt mer digital värld sprids tankar och åsikter snabbt och når många människor på kort tid. En stor grupp som engagerar sig digitalt är unga som lättare blir påverade av de negativa påhopp som kan uppstå. Sociala medier är en stark plattform för främlingsfientliga åsikter då det lätt går att gömma sig under påhittade namn och anonymitet. Detta är en utveckling som måste stoppas.   

Utanförskap leder till psykisk ohälsa och den ökande främlingsfientligheten skapar allt mer problem för samhället. Hat mot institutioner och personer skapar problem och skada mot alla. En stor majoritet av den svenska befolkningen står för människors lika värde. Det är fakta. Här har vi som folkvalda fritidspolitiker ett tydligt ställningstagande, vi står för alla människors lika värde. Det är vår värdegrund och kommer inte någonsin att kompromissas.  

Den största delen av Sveriges medborgare vill inte ha detta. Hur kan vi då låta en liten del personer få en sån effekt på våra medborgare och vår människosyn. Vi måste ta samtalet. Vi måste försvara våra unga och de självklara mänskliga rättigheterna. Vi måste våra ta samtalet om det, i vardagen, på arbetsplatsen och hemma. Tillsammans kan vi bidra till ett samhälle där etnisk ursprung, hudfärg och religion inte ska spela någon roll för att bli inkluderad.

Elpida Georgitsi
Ledamot av kommunfullmäktige

Jacob Wihlborg
Ledamot av kommunfullmäktige

facebook Twitter Email