Förskola

Nyinflyttade är ingen överraskning!

Patrik Karlsson, ordförande i Skolnämnden, svarar "Orolig förälder" om hur man planererar nya mölndalsbors behov av barnomsorg.

I en insändare i Mölndals-Posten förra veckan så skrev ”Orolig förälder” att det var många som ställer sig frågande till hur politikerna tänker ordna dagis och lekskoleplatser till de nyanländas barn? Och att det är redan idag stor brist på dagisplatser i området då politikerna ej kalkylerat med att det faktiskt flyttat in barn vid exempelvis nybyggnationen Kvarnbyvallen.

Här följer Patrik Karlssons svar till ”Orolig förälder”

Svar till orolig förälder
Mölndals stad har ansvaret för medborgare som bosätter sig i Mölndal när det gäller kommunal service, så som skola, förskola med mera. Det oavsett om de är nyanlända, eller endast flyttat från grannkommunen och hit, samtliga är medborgare i Mölndal.

Skolförvaltningen följer upp antalet förskolebarn och skolbarn i kommunen veckovis och varje år får vi en ny befolkningsprognos i maj-juni.

De barn som är i behov av barnomsorg i de temporära bostäderna på Lackarebäck som insändarskribenten, ”Orolig Förälder”, skriver om kommer att tillhöra skolområde Rävekärr och erbjudas barnomsorg i det området, både i temporära och permanenta förskolor. Finns inte plats där så kommer man att erbjuda plats i närliggande område, precis som vi gör i hela staden för att klara målet med att erbjuda all barnomsorg inom den tid dom har rätt till det.

Att stadsutveckling och bostadsbyggnation på Kvarnbyvallen, eller i andra områden, skulle komma som en överraskning för skolförvaltning och politiker stämmer inte. Däremot finns det en viss ”ryckighet” i prognoser, planering och byggnation, som gör att detta kan upplevas så.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Skolnämnden

facebook Twitter Email