Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Pernilla Övermark, ordförande

Bli politiker du också!

Engagera dig politiskt, ta på dig ett förtroendeuppdrag, var med att utveckla samhället. Pernilla Övermark uppmanar till engagemang!

När jag möter nya medlemmar får jag ofta frågan ”Hur kan jag engagera mig?” Svaret blir att engagemanget kan handla allt från att vara stödmedlem, funktionär på medlemsmöte till att bli statsminister. Vi har många olika skeden i våra liv. Och vi kan engagera oss olika mycket. Skola, jobb, barnaår och mycket mer. Det avgör…

Läs mer
Forsåkersområdet

Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar Patrik Karlsson på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara! För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna…

Läs mer
Marie Östh Karlsson

Mölndal Energis nya anläggning med fjärrkyla invigd!

Under onsdagen så invigdes Mölndals Energi AB:s nya fjärrkylecentral. Centralen ligger i det som vi mölndalsbor känner som värmecentralen under Åbykullen.

Fjärrkyleanläggningen ska framför allt mata kyla till Mölndals nya centrumanläggning, men även till SCA huset och de fastigheter som väljer att koppla på sig. Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Man matar ut kyla i ledningen, 6 gradigt vatten, och använder den till att kyla anläggningarna, butiker och kontor, genom att låta den passera…

Läs mer
Marie Östh Karlsson

34 miljoner till Mölndal i vårändringsbudgeten!

I ett pressmeddelande från regeringen kan man läsa fördelningen av välfärdspengarna till kommunerna kommun för kommun i hela landet. Där framgår det att Mölndal tilldelats 34 miljoner.

Utöver de 10 välfärdsmiljarderna för 2017 föreslår regeringen ytterligare 750 miljoner kronor till kommuner och landsting i vårändringsbudgeten. Nu kan vi presentera fördelningen av tillskotten till förlossningsvård och satsningar på barn och ungas psykiska hälsa respektive sociala barn- och ungdomsvården, säger finansminister Magdalena Andersson. Det handlar om 600 miljoner kronor till landstingen och 150 miljoner…

Läs mer
facebook Twitter Email