Fässbergs S-förening: prioriterade frågor

Fässbergs Socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade den 13/3-19 följande:

  • Nej till LOV inom äldreboenden i Mölndal
  • Vi skall driva att det skall göras satsningar på den nya simhallen som klarar kapacitet krav och moderna lösningar för god och långsiktig hållbarhet för fortsatt drift av simhallen.
  • Skolan skall få den budget man behöver för att bibehålla kvaliteten samtidigt som man kan göra utvecklingsarbete och klara ökade barnkullar för att skapa en likvärdig skola och bra arbetsmiljö för personalen.
  • Att ställa sig bakom en återställning av skattesatsen i kommunen (dvs en höjning med 30 öre)

Socialdemokraterna måste arbeta för en realistisk och långsiktig budget som innebär att vi klarar både skola, vård och omsorg, annan samhällsservice och infrastruktur för en hållbar utveckling av staden.

Elpida Georgitsi
Ordförande 
Fässbergs Socialdemokratisk Förening

facebook Twitter Email