Mölndal har beslutat om att införa LOV (Lagen om valfrihet) inom äldreboende!

Nu är det klart. LOV inom äldreboende införs i Mölndal. Socialdemokraterna drev frågan mot LOVen i fullmäktige men majoriteten av samtliga partier röstade för.

Lagen om Valfrihet. Valfrihet, visst låter det bra? Och det kanske det gör när en tänker snabbt på vad ordet valfrihet betyder. Men det finns konsekvenser, allvarliga sådana. Först och främst handlar det om vart våra skattepengarna ska ta vägen. De flesta företag som bedriver verksamhet inom omsorgen har vinstintresse. Vinst som är våra skattepengar och fördelas till aktieägarna. Ska vi bidra till att mer skattepengar försvinner ur välfärden? Socialdemokraternas svar på frågan är nej!

Sen handlar det om kvalitet och konkurrens. Det har diskuterats om att kvalitet blir bättre när det finns konkurrens. På vilket sätt då? Kvalitet kan säkras genom långsiktiga mål och täta uppföljningar. Kvalitet kan säkras genom att kunna möta det behovet som finns på ett effektivt och hållbart planering. Konkurrens hör inte hemma i välfärden. Äldreomsorgen är ingen fabrik som producerar prylar som ska vara mest eftertraktade. Äldreomsorgen består av människor som har behov av omsorg.

Och sen kommer konsekvenser till personalen. Generellt har privata företag lägre bemanning, sämre arbetsvillkor och lägre löner. Det är fakta. Här i Mölndal har vi haft 2 st äldreboende, som kommunen senare har tagit tillbaka till kommunal regi. Är man nyfiken och intresserad så kan man fråga dessa medarbetare om deras upplevelse och deras verklighet.

Beslutet är fattad. Valfriheten är här. Och konsekvenserna kvarstår.

Elpida Georgitsi
Kommunfullmäktige ledamot (S)

facebook Twitter Email