Nu ska de unga med: vägen till åldersinkludering

I helgen genomfördes Göteborgsområdets höstmöte där bland annat verksamhetsplanen för 2021 antogs. Från ett ungt perspektiv skulle jag ändå säga att jag är positiv. Ett stort fokus på dagen och verksamhetsplanen var hur vi behandlar och får fler unga till organisationen. Ett annat fokus var sociala medier och att vara moderna och aktiva i dagens relevanta sociala medier. Under dagen hade vi även diskussioner i mindre grupper där bland annat SSUs förbundssekreterare var med och pratade om ungas situation samt vad de värdesätter för politik. För att göra det tydligt gör vi en liten utblick.

Ungas intressen ser inte likadana ut idag som för bara några år sedan. Vanligt är att man värdesätter tid med familjen, tränar och hänger med kompisar (då ofta via sociala medier). Samtidigt som detta ser vi också att dagens unga blir allt mer intresserade av politik. En undersökning som gjorts på unga mellan 18-30 visar att 34% är mycket intresserad av politik samt 39% är ganska intresserad. Detta betyder totalt att cirka 73% av dagens unga är intresserade av politiken i samhället. Samtidigt kan vi från undersökningen finna att socialdemokraternas popularitet hos gruppen endast ligger på 17,9%. Frågan är då varför vårt parti inte har fler aktiva unga om det nu finns så många intresserade? Ett svar på detta kan delvis vara vilka frågor vi driver.

De frågor som unga främst är intresserade av är följande: 

  1. Klimat 49%
  2. Migration 43%
  3. Skola 42%
  4. Sjukvård 40%

Som kan ses är de två främsta inte direkt stora starka socialdemokratiska paradfrågor utan våra frågor kommer längre ner där skolan och sjukvården är av lite större intresse (ökat under corona) och där äldreomsorgen kommer ännu längre ner. Många unga är idag också främst intresserade av sakpolitik till skillnad från den mer breda partipolitiken. Detta betyder att de kan tycka “partimässigt” olika i olika frågor, där de kanske är mer “vänster” gällande klimat medan de är “höger” i andra frågor.

Ungefär 49% av de unga försöker påverka sin omgivning och vill se ändring. Samtidigt har de ett ganska lågt förtroende till politiker. Detta betyder att vi måste ändra och bli bättre. Vi måste bli starkare inom fler frågor där klimatet både är en viktig del idag och framtiden. Socialdemokraterna har lämnat över klimatfrågan helt till miljöpartiet och den måste vi åter ta tillbaka. Samtidigt måste vi bli allt mer kontreta. Detta gäller inte bara för de unga utan för befolkningen i stort. De vill inte ha generellt och abstrakt, exempel när vi går med parollen bättre välfärd eller nu minskar vi utsläppen. För att koppla tillbaka till ungas sakpolitiska intresse måste vi vara konkreta till sak. Istället för att säga bättre välfärd behöver vi bli tydliga hur, exempelvis X antal nya anställda inom förskolan. Kommer vi till den viktiga klimatfrågan behöver vi även här bli mer konkreta. Hur ska vi minska utsläppen? Jo genom…ökad reduktionsplikt, bättre möjlighet för miljöbilar osv. Detta gör frågorna mer konkreta och tydliga för alla.

För att avsluta. Vill vi få fler unga till vårt parti måste vi börja arbeta på att tänka nytt. Vi kan inte leva kvar i de gamla mönstren där det generella och formella är i fokus. Nya typer av verksamheter, nya fokusområden och nya sätt att inspirera behövs för att locka till oss nya väljare. Till sist och nu kommer det viktigaste. Denna förändring måste göras av alla aktörer inom partiet. Detta är inte bara ett jobb för SSU att locka fler unga, utan på lokal, regional och nationell nivå måste partiet bli bättre på sin image och sina politiska frågor, så att vi kan få en ännu större väljarbas till 2022. Nu är det dags att omvandla verksamhetsplanens svarta ord till verklig handling.

Jacob Wihlborg
Ung, Partist, SSUare

facebook Twitter Email