Så här kan vi bygga bostäder till unga i Mölndal!

Det är svårt för unga att skaffa sig ett eget boende. Det gäller inte bara i Mölndal utan i de flesta svenska större städer. Boverket rapporterar att bristen på hyreslägenheter ökar över hela landet. Det saknas framförallt små lägenheter vilket bland annat ”drabbar” unga vuxna.

Det skapar frustration. Det skjuter upp vuxenblivandet. Man tvekar att bilda familj, eller att ta jobb eller utbildning på annan ort. Att få en bostad och att få ett jobb hänger ihop, det är kommunicerande kärl.
Även om det byggs mycket i Mölndal nu, behöver det byggas ännu mer. Det behöver framförallt byggas bostäder för unga vuxna. Dessutom i en boendeform som är anpassad för de som är precis i början på sitt yrkesliv.

Vi kan konstatera att det är svårt att göra något åt produktionskostnaden. Det kostar lika mycket att bygga, oavsett om man bygger för unga eller gamla, inte minst när man bygger i storstadsområden där även marknaden är hårt pressad. Således är det på finansieringssidan man måste jobba för att få ner kostnaderna. Med vår modell kan man bygga nya bostäder i centralt läge till en rimlig kostnad för unga människor i åldern 18-26 år. Låt oss kalla det instegsbostäder.

Idag planerar man denna typ av lägenheter för unga vuxna i åldern 18-30 år på Lindholmen i Göteborg med kooperativ hyresrätt som form, det gör att man kan hålla boendekostnaderna nere.
Så kan vi göra i Mölndal också. Dessutom kan vi pressa de finansiella kostaderna ytterligare med hjälp av kommunal borgen. Med en sån modell kan kostnaderna hållas på en fullt rimlig nivå. Som rimlig nivå siktar vi på en månadskostnad på mellan 5-6 000 kronor för de mindre lägenheterna, dessa ligger på runt 35 kvm.

Det innebär att en ung vuxen med sitt första jobb skulle ha möjlighet att skaffa sin första egna lägenhet i centrala Mölndal! Oslagbart bra!

Läs mer om vår ide i vår folder om instegsbostäder för unga!

facebook Twitter Email