Visar alla poster med taggen:Pernilla Övermark

Socialdemokraterna i Mölndal kräver ett stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Mölndal har antagit följande uttalande:

Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land. Vi kan tvista huruvida ungdomarna är 18 år eller inte, men alla som känner en tonåring vet att det inte sker mirakel på natten mot 18 år. De är fortfarande unga som behöver råd och stöd. En del av dem som utvisas nu…

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Pernilla Övermark ny ordförande för Kultur & Fritid

På kommande fullmäktigemöte så kommer Pernilla Övermark att väljas in som ny ordförande för Kultur & Fritidsnämnden i Mölndal.

Pernilla Övermark kommer att ersätta Karin Vedlin som avsagt sig uppdraget med hänvisning till förändrade arbetsförhållande på sitt jobb. Pernilla Övermark är ordförande för Socialdemokraterna i Mölndal. Hon är också ordförande i Folkhälsorådet i Mölndal samt sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Pernilla är 55 år och bor i Åby i Mölndal och hon jobbar inom…

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Socialdemokraterna, Gunnebo och GRYS!

På förekommen anledning så vill vi avisera Socialdemokraterna i Mölndals ställning i frågan om GRYS och ridverksamheten på Gunnebo. Den är som följer.

GRYS har idag fått ett avtal som gäller fram till slutet av 2018, med några justeringar, dock kan klubben vara kvar på Gunnebo och bedriva sin verksamhet under hela 2018. Gunnebo Slott & Trädgårdar har beretts möjlighet att beskriva hur man vill utveckla verksamheten, både när det gäller slottet och kulturreservatet samt kringliggande områden. Detta…

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Världen har kommit till Mölndal!

Folkhälsorådet bjöd, under hållbarhetsveckan, in Hans Abrahamsson som är docent i Freds- och utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, institutionen för Globala studier. Han var tidigare gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö högskola.

Nu hade vi alltså här i Mölndal förmånen att få lyssna till Hans smittande, entusiasm och engagerande föredragning kring samhällsutvecklingens värdegrunder i ett idéhistoriskt perspektiv. ”Vår tids samhällsomdaning” Den stora omdaningen i vår tid är tre processer i samverkan som flätar ihop det lokala med det globala. Tre flytande signifikanter i samhällsutvecklingens värdegrunder är Säkerhet/Trygghet,…

Läs mer
facebook Twitter Email