Visar alla poster med taggen:Pernilla Övermark

Pernilla Övermark, ordförande

Låt oss skapa en mötesplats i Balltorp!

Nu behöver vi kraftsamla och jobba vidare för att skapa en bra mötesplats i Balltorp. När Balltorps biblioteksfilial övergår till att bli ett renodlat skolbibliotek kommer vi från Socialdemokraterna att jobba vidare för att låta lokalerna där biblioteksfilialen låg bli en mötesplats för olika verksamheter.

Det var inget enkelt beslut att stänga biblioteksfilialen men vi är övertygade om att vi med hjälp av bokbussen kan behålla en del av utlåningen i Balltorp trots det. Vi tror också att lokalen kan utgöra en mötesplats för balltorpsbor och föreningar i framtiden. Hade man däremot lagt ner bokbussen så hade 82 förskolegrupper mist…

Läs mer

Bokbussen i Mölndal blir kvar!

Den politiska majoriteten i Mölndal valde att låta Bokbussen rulla vidare. Beslutet fattades på Kultur&Fritidsnämnden igår, den 21/9. Bokbussen blir kvar och Balltorps bibliotek blir ett renodlat skolbibliotek.

Kultur och Fritidsnämnden har valt att låta Bokbussen rulla vidare i Mölndal. Samtidigt som detaljbudget för 2018 klubbades, togs beslut om sparåtgärder på verksamheten. Bokbussen är både välbesökt, har många funktioner och servar många mölndalsbor. Från Eklanda till Hällesåker. Bland annat får Mölndals 82 förskolegrupper sin försörjning av böcker och media genom bokbussen. 10 av…

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Bra resultat i Kyrkovalet- Tack alla medlemmar och sympatisörer.

Pernilla Övermark, ordförande för Socialdemokraterna Mölndal, passar här på att rikta ett tack till alla som varit med och bidragit till ett bra valresultat.

Tack alla medlemmar och sympatisörer för era insatser i Kyrkovalet. Vi gjorde en bra valrörelse där vi lyckades med vår målsättning att öka valdeltagandet och vårt röstetal. Här kan du läsa om valresultatet i Mölndals Pastorat och i Lindome Församling. I Kyrkomötet, det som man kan kalla kyrkans riksdag, gick vi framåt och ökade med…

Läs mer

Socialdemokraterna i Mölndal kräver ett stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Mölndal har antagit följande uttalande:

Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land. Vi kan tvista huruvida ungdomarna är 18 år eller inte, men alla som känner en tonåring vet att det inte sker mirakel på natten mot 18 år. De är fortfarande unga som behöver råd och stöd. En del av dem som utvisas nu…

Läs mer
facebook Twitter Email