Visar alla poster med taggen:Vård- och Omsorgsnämnden

Ove svarar ”En förbannad anhörig”! Det är behovet som styr.

Ove Dröscher deltar med insändarsvar i Mölndals-Posten. Denna vecka är det svar till "en förbannad anhörig" som frågar om det är behovet eller pengarna som styr inom Vård- och Omsorgsnämnden. Skribenten tolkar det som att kommunen centralt gått in och styrt hur många insatstimmar som ska beviljas, och inte de äldres behov. Läs Ove Dröschers svar här:

Svar till ”en förbannad anhörig” Jo, det är biståndsbedömarna som bedömer insatserna. Dessa är dessutom frikopplade från budgetansvar och ska bedöma utan hänsyn till kostnad. Som jag skrev i min förra insändare har biståndet ökat de sista två åren per brukare som beviljats bistånd. Att det är 100 färre brukare handlar om hur många som…

Läs mer

Nej till privatisering av Eklanda äldreboende!

Vård och omsorgsnämnden tog den 26 oktober beslut om att säga NEJ till M, C och L:s förslag att lägga ut Eklanda äldreboende på entreprenad. Majoriteten anser att detta skulle oroa personal och brukare.

Förslaget löd ”Alliansen föreslår att förvaltningen för Vård-och Omsorg förbereder att lägga ut Eklanda Äldreboende på entreprenad enligt LOU.” Vilket i och för sig är märkligt eftersom Alliansen i Mölndal har splittrats. Det var dock en majoritet av nämnden som tydligt sa nej till förslaget. Vi anser att våra äldreboenden ska drivas i offentlig och…

Läs mer
Ove Dröscher

Sjukfrånvaro och timvikarier minskar inom Vård- och omsorg!

När man jämför första kvartalet 2017 med första kvartalet 2016 syns flera förbättringar inom Vård- och Omsorg.

Sjukfrånvaron minskar med 0,56 procentenheter till fortfarande höga 10,59% men det är ändå en tydlig minskning. Trots att antalet arbetade timmar har ökat så har antalet timmar utförda av timvikarier minskat med över 8000. Deltidstjänsterna har minskat med 3,6 procentenheter och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med drygt en procentenhet. Nu är 55% heltidsanställda och…

Läs mer

Befarad besparing inom vård- och omsorg behövs inte!

I mars fick Vård- och Omsorgsförvaltningen ett uppdrag ifrån nämnden om att skyndsamt ta fram ett antal besparingsförslag. Detta på grund av att prognosen visade på ett underskott. Nu, en månad senare, visar prognosen på en så pass bra förbättring att några särskilda åtgärder för att få budgeten i balans i dagsläget inte längre behöver…

Läs mer
facebook Twitter Email