Arbetarkommunens styrelse

Socialdemokraterna i Mölndal, eller Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun som är det korrekta namnet, har en styrelse som valdes på årsmötet i mars 2018 och består av 19 personer. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie
Pernilla Övermark, ordförande
Bernt Runberg, vice ordförande
Jan-Erik Lindström, kassör
Harri Ikonen
Tomas Angervik
Elpida Georgitsi
Stefan Gustafsson
Lennart Wallensäter
Marie Östh Karlsson
Ove Dröscher
Patrik Karlsson

Ersättare
Hasse Nygren
Aylin Fazelian
Maka Achalbedachvili
Shahla Alamshahi
Kåre Widenqvist
George Absim
Therese Aronius
Marita Gustafsson, sekreterare

Revisorer
Hans Pettersson
Bengt Odlöw
Elisabeth Andersson

Revisorsersättare
Royne Borgvall
Ellen Svensson
Sara Hallin Rose

Valberedning
Lennart Wallensäter
Elpida Georgitsi
Tomas Angervik
Magnus Ahlberg
Jonny Blomgren
Bernt Runberg
Pernilla Övermark

Medlemsansvarig
Elpida Georgitsi

Facklig politisk ledare
Harri Ikonen

Facklig politiskt utskott
Maka Achalbedachvili, Hasse Nygren

Nationell ledare
Bernt Runberg

Nationellt utskott
Shahla Alamshahi

Studieansvarig
Jan-Erik Lindström, Therese Aronius

Cirkelledare
Ove Dröscher

Hemsida
Patrik Karlsson

Kommunkontakt
Pernilla Övermark

Twitteransvarig
Tomas Angervik

Mediagrupp, Instagram, Facebook
Patrik Karlsson, Pernilla Övermark, Aylin Fazelian, Tomas Angervik

Kampanjledare/dörrknackning
Lennart Wallensäter

Kampanjgrupp
Kåre Widenqvist, Marie Östh Karlsson

Fanbärare
George Absim

Fanansvariga
George Absim, Stefan Gustafsson

Postmottagare
Pernilla Övermark, Marita Gustafsson, Jan-Erik Lindström,
Stefan Gustafsson och Marie Östh Karlsson

Verkställande utskottet
Pernilla Övermark, ordförande
Jan -Erik Lindström, kassör
Marita Gustafsson, sekreterare

Erlandermedaljansvarig
Ralf Lorentzon, med hjälp av en medlem ur vardera lokala s-föreningar.

facebook Twitter Email