Styrelsen

Socialdemokraterna i Mölndal, eller Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun som är det korrekta namnet, har en styrelse som valdes på årsmötet i mars 2017 och består av 17 personer. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie
Pernilla Övermark, ordförande
Bernt Runberg, vice ordförande
Jan-Erik Lindström, kassör
Harri Ikonen
Tomas Angervik
Elpida Georgitsi
Stefan Gustafsson
Lennart Wallensäter
Marie Östh Karlsson
Ove Dröscher
Patrik Karlsson

Ersättare
Hasse Nygren, sekreterare
Aylin Fazelian
Maka Achalbedachvili
Shahla Alamshahi
Kåre Widenqvist
George Absim

Revisorer
Hans Pettersson
Bengt Odlöw
Elisabeth Andersson

Revisorsersättare
Royne Borgvall
Ellen Svensson
Rasha Riad Sanden

Valberedning
Lennart Wallensäter
Elpida Georgitsi
Tomas Angervik
Magnus Ahlberg
Jonny Blomgren
Bernt Runberg
Pernilla Övermark

Facklig/politisk ledare
Utses senare

Facklig/politiskt utskott
Harri Ikonen, Maka Achalbedachivili, Tomas Angervik

Studieorganisatör
Jan-Erik Lindström med Aylin Fazelian i gruppen

Cirkelledare
Ove Dröscher

Kampanjledare
Lennart Wallensäter med Kåre Widenqvist i gruppen

Kampanjgrupp
Aylin Fazelian, Marie Östh Karlsson, Stefan Gustafsson

Hemsida
Patrik Karlsson

IT/Media
Tomas Angervik

Kommunkontakt
Pernilla Övermark

Internationell ledare
Bernt Runberg med Shahla Alamshahi, Aylin Fazelian och Kåre Widenqvist i gruppen

Fanbärare
George Absim

Erlandermedaljansvarig
Ralf Lorentzon + 2-3 personer ur S-föreningarna.

Firmatecknare
Pernilla Övermark och Jan-Erik Lindström

Postmottagare
Pernilla Övermark, Jan-Erik Lindström, Marie Östh Karlsson och Stefan Gustafsson

facebook Twitter Email