Arbetarkommunens styrelse

Socialdemokraterna i Mölndal, eller Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun som är det korrekta namnet, har en styrelse som valdes på årsmötet i mars 2019 och består av 19 personer. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie
Pernilla Övermark, ordförande
Bernt Runberg, vice ordförande
Jan-Erik Lindström, kassör
Marita Gustafsson, sekreterare
Stefan Gustafsson
Ove Dröscher
Harri Ikonen
Elpida Georgitsi
Lennart Wallensäter
Kristina Körnung
Tomas Angervik

Ersättare
George Absim
Hasse Nygren
Kåre Widenqvist
Shahla Alamshahi
Maka Achalbedachvili
Therese Aronius
Elisabeth Andersson
Emil Forsberg

Revisorer
Hans Pettersson
Bengt Odlöw
Elisabeth Andersson

Valberedning
Lennart Wallensäter
Elpida Georgitsi
Tomas Angervik
Jonny Blomgren
Bernt Runberg (sammankallande)
Elisabeth Andersson
Ove Dröscher

Medlemsansvarig
Elpida Georgitsi

Facklig politisk ledare
Harri Ikonen

Facklig politiskt utskott
Maka Achalbedachvili, Hasse Nygren, Emil Forsberg

Internationell ledare
Bernt Runberg

Internationellt utskott
Shahla Alamshahi

Studieansvarig
Jan-Erik Lindström, Therese Aronius

Cirkelledare
Ove Dröscher, Elpida Georgitsi

Hemsida
Jacob Wihlborg, Pernilla Övermark

Kommunkontakt (nyhetsbrev)
Pernilla Övermark

Twitter- och Instagramansvarig
Tomas Angervik och Pernilla Övermark

Facebook
Tomas Angervik, Pernilla Övermark, Kristina Körnung

Dörrknackning
Lennart Wallensäter, Jonny Blomgren

Kampanjgrupp
Stefan Gustafsson, Kristina Körnung, Tomas Angervik, Kåre Widenqvist, Elisabeth Andersson, Emil Forsberg

Fanbärare
George Absim

Fanansvariga
George Absim, Elisabeth Andersson

Postmottagare
Pernilla Övermark, Marita Gustafsson, Jan-Erik Lindström,
Stefan Gustafsson

Verkställande utskottet
Pernilla Övermark, ordförande
Jan -Erik Lindström, kassör
Marita Gustafsson, sekreterare

Erlandermedaljansvarig
Ralf Lorentzon, med hjälp av en medlem ur vardera lokala s-föreningar.

facebook Twitter Email