Arbetarkommunens styrelse

Socialdemokraterna i Mölndal, eller Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun som är det korrekta namnet, har en styrelse som valdes på årsmötet i mars 2020 och består av 19 personer. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie
Pernilla Övermark, ordförande
Bernt Runberg, vice ordförande
Jan-Erik Lindström, kassör
Marita Gustafsson, sekreterare
Stefan Gustafsson
Ove Dröscher
Harri Ikonen
Elpida Georgitsi
Lennart Wallensäter
Kristina Körnung
Tomas Angervik

Ersättare
Hasse Nygren
Kåre Widenqvist
Shahla Alamshahi
Maka Achalbedachvili
Therese Aronius
Elisabeth Andersson
Emil Forsberg
Jacob Wihlborg

Revisorer
Hans Pettersson
Bengt Odlöw
Royne Borgvall

Revisorsersättare
Georges Absim
Anna-Maria Saastamoinen
Aylin Fazelian

Valberedning
Lennart Wallensäter
Elpida Georgitsi
Tomas Angervik
Jonny Blomgren
Bernt Runberg (sammankallande)
Elisabeth Andersson
Ove Dröscher

Medlemsansvarig
Elpida Georgitsi

Facklig politisk ledare
Harri Ikonen

Facklig politiskt utskott
Maka Achalbedachvili, Hasse Nygren, Emil Forsberg

Internationell ledare
Bernt Runberg

Internationellt utskott
Shahla Alamshahi

Studieansvarig
Jan-Erik Lindström, Therese Aronius (vice)

Cirkelledare
Ove Dröscher, Elpida Georgitsi

Hemsida
Jacob Wihlborg

Kommunkontakt (nyhetsbrev)
Pernilla Övermark

Medieansvariga
Tomas Angervik, Pernilla Övermark

Dörrknackningsansvarig
Lennart Wallensäter

Kampanjgrupp
Stefan Gustafsson, Kristina Körnung, Kåre Widenqvist, Elisabeth Andersson

Fanansvariga
Elisabeth Andersson, Emil Forsberg

Postmottagare
Pernilla Övermark, Marita Gustafsson, Jan-Erik Lindström,
Stefan Gustafsson

Verkställande utskottet
Pernilla Övermark, ordförande
Jan -Erik Lindström, kassör
Marita Gustafsson, sekreterare

Erlandermedaljansvarig
Ralf Lorentzon, tillsammans med Solveig Hallin och Tomas Angervik

facebook Twitter Email