Styrelsen valplanerade! Är nu välplanerade!

Den 11-12 november så hade styrelsen för Mölndals Arbetarekommun en planeringshelg där man först hade ett medlemsmöte med nomineringar till riksdag och regionlista och sen styrelsekonferens med valplanering. Se bilderna från mötet här!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det var många medlemmar som hade slutit upp till mötet där man hade en genomgång av partiets förvalsstrategi som sedan utmynnade i en diskussion om politiska prioriteringar. Vid mötet så genomfördes även nomineringar till riksdag och regionlista. Efter mötet så fortsatte styrelsen till Hotel Gästis i Varberg där man tog itu med valplaneringen.

Styrelsen har nu utformat ett valstrategidokument baserat på den diskussion man hade på medlemsmötet. Man utsåg också ansvariga personer till valrörelsens olika delar.
Även arbetet med valplattformen påbörjades. Styrelsen räknar med att arbetet med både valplattform och valstrategidokument ska vara klart senast under januari månad 2018.

facebook Twitter Email