Visar alla poster med taggen:Styrelsen

Styrelsen valplanerade! Är nu välplanerade!

Den 11-12 november så hade styrelsen för Mölndals Arbetarekommun en planeringshelg där man först hade ett medlemsmöte med nomineringar till riksdag och regionlista och sen styrelsekonferens med valplanering. Se bilderna från mötet här!

Det var många medlemmar som hade slutit upp till mötet där man hade en genomgång av partiets förvalsstrategi som sedan utmynnade i en diskussion om politiska prioriteringar. Vid mötet så genomfördes även nomineringar till riksdag och regionlista. Efter mötet så fortsatte styrelsen till Hotel Gästis i Varberg där man tog itu med valplaneringen. Styrelsen har…

Läs mer

Socialdemokraterna i Mölndal kräver ett stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Mölndal har antagit följande uttalande:

Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land. Vi kan tvista huruvida ungdomarna är 18 år eller inte, men alla som känner en tonåring vet att det inte sker mirakel på natten mot 18 år. De är fortfarande unga som behöver råd och stöd. En del av dem som utvisas nu…

Läs mer
facebook Twitter Email